LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên Nguyễn Văn Quân Ngày sinh 13-02-1982 Nam
Chức danh khoa học, học vị Tiến sĩ/PhD Năm phong học hàm 2014
Chức vụ Giảng viên/Lecturer
2 Ngành khoa học Luật học/Jurisprudence
Chuyên ngành khoa học Luật công/Public Law
3 Cơ quan công tác và địa chỉ Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tên phòng, ban, bộ môn Khoa Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
Điện thoại 0942228822
Fax  
 
II. Quá trình đào tạo
2.1. Đào tạo chuyên môn
Bậc đào tạo Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Khoa Luật-ĐHQG Hà Nội/ VNU School law Law Luật học/Law 2003
Thạc sỹ Đại học Toulouse 1 Sciences Sociales/ Toulouse University 1 Luật công so sánh các nước Pháp ngữ/Comparative Law 2006
Tiến sỹ Đại học Toulouse 1 Capitole/Toulouse University 1 Capitole Luật (khoa học pháp lý)/ Public Law 2014
Tiến sĩ khoa học
Thực tập sinh KH
 
2.2. Các khóa đào tạo khác đã tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ
Khóa đào tạo Tên cơ sở đào tạo Lĩnh vực Năm cấp chứng chỉ, tốt nghiệp
III. Quá trình Công tác
Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ
Từ 10/2014 đến tháng 12/2015 Học viện Khoa học xã hội/ Gass 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Giảng viên/Lecturer
Từ 1/2016- đến nay Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội/ VNU School of Law 144 E, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Giảng viên/Lecturer
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
Ngoại ngữ Đọc Viết Nói
tiếng Pháp/French D D D
tiếng Anh/English C B B
5. Số học viên, nghiên cứu sinh đã hướng dẫn
Stt Họ và tên Cao học NCS Năm Ghi chú
HD chính HD phụ
1 Hồ Thị Minh Thuý x 2022 HVKHXH
2 Phạm Hồng Lĩnh x 2017 2017
3 Bùi Nguyễn Phương Lê x 2022 HD2
4 Nguyễn Thị Mai Anh x 2022 NCS
5 Hà Ngọc Anh x 2020 NCS
6 Hồ Hải Yến x 2017 2017
7 Phạm Như Quỳnh x 2017 2017
8 Nguyễn Thị Thùy x 2018 2018
9 Phạm Lê Duy x 2019 2019
6. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
6.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi
      - Lý luận về nhà nước và pháp luật;
      - Luật công, khoa học chính trị
      - Quản trị nhà nước
      - Luật y dược
      - So sánh pháp luật.

 
6.2. Danh sách đề tài/ dự án nghiên cứu tham gia thực hiện
Stt Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ kinh phí Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài Ghi chú
1 Cấy ghép và chuyển hoá pháp luật tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2022-2023 Đồng chủ trì Đồng chủ trì
2 Nguyên tắc thủ tục pháp lý chặt chẽ và vai trò bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted 2019-2020 Thư ký Đang thực hiện
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm xác lập đầy đủ quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản là quyền khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước và khoáng sản trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường 2022-2023 Thành viên Thành viên chính
4 Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay Viện Nhà nước và pháp luật – Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 2017-2018 Tham gia Hoàn thành
5 Pháp luật hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay Học viện Khoa học xã hội 3/2017-12/2019 Thư ký Hoàn thành
6 Vai trò của tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Viện Khoa học pháp lý-Bộ Tư pháp 4/2016-10/2017 Tham gia Hoàn thành
7 Research on Vietnam’s trade policies, focusing on e-commerce and trade fraud, supporting the revision of Commercial Law 2005 Nghiên cứu hệ thống các quy định về các biện pháp chống gian lận thương mại và thương mại điện tử Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (National Legislative Development Project) 11/2016-12/2016 Chuyên gia tư vấn Hoàn thành
8 Pháp luật trong nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực Khoa Luật-ĐHQG Hà Nội 6/2016-6/2017 Chủ trì Hoàn thành
9 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bộ máy hành chính nhà nước địa phương: kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam Học viện khoa học xã hội 3/2015-12/2015 Chủ trì Hoàn thành
 
6.3. Sách, giáo trình đã xuất bản
Stt Tên sách Tên tác giả - người kê khai Tên chủ biên, đồng chủ biên Nhà xuất bản Mã số đăng ký quốc tế (ISBN) Năm xuất bản Loại công trình Ghi chú
Sách, giáo trình xuất bản ở nước ngoài
1 L'étranger: Perspectives francophones Nguyễn Văn Quân Nguyen Ngoc Dien Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole 9-782361-702076 2019 chuyên khảo Đồng tác giả
2 La légistique. Pespectives francophones Nguyễn Văn Quân Nguyễn Ngọc Điện Presses Université Toulouse Capitole 978-2-36179-184-0 2018 Sách chuyên khảo Tác giả
Sách, giáo trình xuất bản ở trong nước
3 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Văn Quân Nguyễn Minh Tuấn-Phạm Thị Duyên Thảo-Mai Văn Thắng ĐHQG Hà Nội 23333-3333 2017 Giáo trình Đồng tác giả
4 Nhà nước kiến tạo phát triển: lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam` Nguyễn Văn Quân Vũ Công Giao Lý luận Chính trị 2345-111181 2017 Sách tham khảo Đồng tác giả
5 Công lý và quyền tiếp cận công lý: một số vấn đề lý luận, thực tiễn Nguyễn Văn Quân Vũ Công Giao Hồng Đức 180318 2018 Sách chuyên khảo Đồng tác giả
6 Sự tham gia của xã hội vào quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam Nguyễn Văn Quân Tác giả Chính trị quốc gia Sự thật 978-604-86-8210-1 2020 Sách tham khảo Đồng tác giả
7 Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Văn Quân Đồng tác giả Chính trị Quốc gia Sự thật 978-604-86-8210-2 2019 Sách chuyên khảo Đồng tác giả
8 Một số vận động và biến đổi của nhà nước và pháp luật đương đại, Nguyễn Văn Quân Đinh Ngọc Thắng; Nguyễn Văn Quân Trường đại học Vinh 978-604-923-514-6 2020 Giáo trình Đồng chủ biên
9 Pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ trên thế giới và ở Việt Nam Nguyễn Văn Quân Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh Hồng Đức 978-604-86-8210-1 2021 Sách tham khảo Đồng chủ biên
10 Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá Nguyễn Văn Quân Chủ biên Tư pháp 978-604-81-2398-7 2021 Sách chuyên khảo Viết một mình
11 Nguyễn tắc trình tự pháp luật công bằng,hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người Nguyễn Văn Quân Đồng tác giả Chính trị Quốc gia Sự thật 978-604-57-6828-0 2021 Sách chuyên khảo Đồng tác giả
12 Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam Nguyễn Văn Quân Nguyễn Hoàng Anh Hồng Đức 1234-1234 2015 Chuyên khảo Đồng tác giả
13 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công Nguyễn Văn Quân Đồng tác giả Tư pháp 978-604-81-1642-2 2020 Sách tham khảo Tác giả tham gia
14 Quản trị tốt - lý luận và thực tiễn Nguyễn Văn Quân Vũ Công Giao Chính trị Quốc gia 978-604-86-8210-9 2017 Sách tham khảo Đồng tác giả
15 Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng Nguyễn Văn Quân Vũ Công Giao Chính trị Quốc gia Sự thật 978-604-57-6828-1 2019 Sách chuyên khảo Đồng tác giả
 
6.4 Bài viết trong kỷ yếu, tạp chí khoa học
Stt
Tên bài viết Tên các tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Mã số ISSN hoặc ISBN Số tạp chí Năm xuất bản Ghi chú
6.4.1. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus
1 Legal and Social Challenges Posed by the Social Credit System in China 1. Van Quan Nguyen, Sébastien Lafrance, Hien Ho Ngoc, Hoang Anh Nguyen, Volume 14, Issue 5, tr. 413-428. 2201-1323 Volume 14, Issue 5 2020 ĐỒng tác giả
6.4.2. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí quốc tế uy tín khác
6.4.3. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí quốc tế khác
2 La politique publique de prévention et de lutte contre les effets négatifs de l’alcool au Vietnam, depuis l’époque coloniale Nguyễn Văn Quân Les Cahiers de droit de la santé 1774-9832 26 2018 Đồng tác giả
3 La protection intellectuelle de la médecine traditionnelle au Vietnam Nguyễn Văn Quân Les Cahiers de droit de la santé 978-2-84874-669-2 Hors serie 2016 Đồng tác giả
4 La sécurité alimentaire au Vietnam selon l’approche de la sécurité non traditionnelle Nguyen Van Quan Les Cahiers de droit de la santé 9-782848-748047 27 2018 TC
5 La sécurité alimentaire au Vietnam selon l’approche de la sécurité non traditionnelle, Nguyen Van Quan Les Cahiers de droit de la santé 9-782848-748108 28 2019 TC
6 Enjeux de la vaccination pour lutter contre la COVID-19 au Vietnam Van Quan Nguyen Les Cahiers de droit de la santé 1774-9832 numéro 33, 2021 2021 Bài tạp chí
7 Good Governance as a premis for crisis governance: An Analysis from Vietnam’s current efforts to cope with the Covid-19 Pandemic, Nguyen Van Quan; Vu Cong Giao Governing the Substainable development process in the context of Covid-19 Pandemic, 978-604-962-931-0 1 2022 Conference proceedings,
6.4.4. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo, tạp chí khoa học trong nước
8 Vận động và biến đổi của vai trò và chức năng của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá Nguyễn Văn Quân Khoa học pháp lý 1858-3879 2 2022 Tác giả
9 Quyền tiếp cận vắc xin phòng ngừa Covid-19 trong bối cảnh hiện nay Nguyễn Văn Quân, Vũ Thành Cự Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 2 2022 Đồng tác giả
10 Sự cần thiết chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay sang mô hình quản trị Quốc gia tốt Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Thị Thảo Nghiên cứu Lập pháp 1859-2953 16 2022 Đồng tác giả
11 Quản trị quốc gia theo tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Bước tiến mới và yêu câu mới Vũ Công Giao, Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 0866-7446 09/2021 2021 b
12 Lạm phát pháp luật và quyền con người Nguyễn Văn Quân Khoa học pháp lý 1859-3879 5/2020 2020 TG
13 Yêu cầu về an toàn pháp lý trong nhà nước pháp quyền, Nguyễn Văn Quân Luật học 0868-3522 9/2016 206 TC
14 Nguồn gốc và sự phát triển của nguyên tắc quản trị tốt, Nguyễn Văn Quân VNU Journal of Science 2588-1167 1/2017 2017 TC
15 Góp phần nhận thức lại về khái niệm trách nhiệm pháp lý, Nguyễn Văn Quân VNU Journal of Science 2588-1167 1/2018 2018 TC
16 Các quyền thủ tục công bằng trong tố tụng dân sự ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Bích Thảo VNU Journal of Science 2588-1167 1/2020 2020 Đồng tác giả
17 Tìm hiểu tác động của trí tuệ nhân tạo tới lĩnh vực tư pháp, Nguyễn Văn Quân Kiểm Sát 0866-7357 19/2019 2019 TG
18 Một số tiêu chuẩn của pháp luật trong nhà nước pháp quyền dưới góc độ bảo vệ quyền con người Nguyễn Văn Quân Pháp luật về quyền con người 13021982 4 2021 TC
19 Pháp luật về biểu tình của Cộng hòa Pháp Nguyễn Hoàng Anh; Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập phap 1859-2953 12/2016 2016 Đồng tác giả
20 Xác định người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự ở Cộng hòa Pháp và một vài gợi ý cho Việt Nam Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 3+4/2017 2017 TG
21 Mở rộng nguồn pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận công lý tại Việt Nam Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 17/2018 2018 TG
22 Một số tác động của trí tuệ nhân tạo tới nghề luật Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 12/2019 2019 TG
23 Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước trên thế giới Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 14/2019 2019 TG
24 Nhà nước pháp quyền như một chuẩn mực quốc tế Nguyễn Văn Quân Luật học 0868-3522 11/2015 2015 TC
25 Vai trò của tổ chức xã hội trong quản trị nhà nước hiện nay, Nguyễn Văn Quân Luật học 0868-3522 7/2018 2018 TC
26 Nhà nước pháp quyền – nhận thức của cộng đồng quốc tế, Nguyễn Văn Quân Nhà nước và pháp luật 0866-7446 7/2015 2015 TC
27 Về loại hình Hội không có tư cách pháp nhân và một số góp ý cho dự thảo luật về Hội Nguyễn Văn Quân Nhà nước và pháp luật 0866-7446 2/2016 2016 TC
28 Về xác định người đại diện của pháp nhân trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 Nguyễn Văn Quân Toà Án 1859-4875 Số 18/2018 2018 TG
29 Khái niệm về hội trong pháp luật cộng hòa Pháp và góp ý hoàn thiện khái niệm về hội của Việt Nam, Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 11/2015 2015 TG
30 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tác động tới quyền con người: góc nhìn từ mô hình đánh giá tín nhiệm xã hội (SCS) ở Trung Quốc, Nguyễn Văn Quân; Bùi Phú Châu Nhà nước và pháp luật 0866-7446 7/2019 2019 TC
31 34. Triết học pháp luật trong mối quan hệ với Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nguyễn Văn Quân VNU Journal of Science 2588-1167 3/2015 2015 TC
32 Mối liên hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nội chính 0866-7934 10 2022 Tác giả chính
33 Sự cần thiết chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay sang mô hình quản trị quốc gia tốt Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Thị Thanh Thảo Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 16 (464) 2022 Đồng tác giả
34 Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 số 07, tháng 4/2021 2021 Tác giả
35 Tính ổn định của pháp luật dưới góc độ quyền con người Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Hoài Phương, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 9866-7535 số 4 (349) 2021 tr.3-12
36 Quản trị quốc gia tốt là tiền đề để quản trị khủng hoảng: Phân tích từ nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19 ở Việt Nam Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 19 (443) 2021 a
37 Chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại Nguyễn Văn Quân; Vũ Công Giao VNU Journal of Science 2588-1167 3/2019 2019 Đồng tác giả
38 Tội hiếp dâm trong luật hình sự Pháp và khái niệm “hiếp dâm” trong pháp luật Việt Nam Nguyễn Văn Quân Kiểm Sát 0866-7357 18/2015 2015 TG
39 Nhà nước kiến tạo phát triển và xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển tại Việt Nam, Nguyễn Văn Quân; Đinh Ngọc Thắng Kiểm Sát 0866-7357 6/2017 2017 Đồng tác giả
40 Người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự Nguyễn Văn Quân Kiểm Sát 0866-7357 24/2017 2017 TG
41 Vai trò và quy chế pháp lý của người đại diện trong thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại, Nguyễn Văn Quân Kiểm Sát 0866-7357 9/2018 2018 TG
42 Quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa Nguyễn Văn Quân Quản lý nhà nước 2354-0761 12/2017 2017 TG
43 Mối liên hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nội chính 0866-7934 10 2022 Tác giả
44 Chất lượng pháp luật trong nhà nước pháp quyền Nguyễn Văn Quân Khoa học pháp lý 1858-3879 05/2018 2018 TG
45 Về quy chế pháp lý của dịch vụ công Nguyễn Hoàng Anh; Nguyễn Văn Quân Quản lý nhà nước 2354-0761 1/2016 2016 Đồng tác giả
46 Tự do hiệp hội tại Nhật Bản: Khuôn khổ pháp lý và triển vọng Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu Đông Bắc Á 2354-077X 9/2015 2015 TG
47 Ảnh hưởng của Bộ luật Dân sự Pháp đối với Bộ luật Dân sự đầu tiên của Nhật Bản Nguyễn Văn Quân Nghiên cứu Đông Bắc Á 2354-077X 3/2015 2015 TG
 
6.5 Các giải thưởng KH&CN
Stt Tên công trình được giải thưởng Hình thức khen thưởng Tác giả, đồng tác giả được khen thưởng Năm khen thưởng Ghi chú
 
6.6. Các hoạt động KH&CN khác đang triển khai
 
Xác nhận của cơ quan Người khai
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Hà Nội, ngày 29  tháng 5  năm 2023  
Người khai
(Họ tên, chữ ký)