LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên Nguyễn Bích Thảo Ngày sinh 29-10-1983 Nữ
Chức danh khoa học, học vị Tiến sĩ Năm phong học hàm 2014
Chức vụ Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn
2 Ngành khoa học Luật học
Chuyên ngành khoa học Luật Dân sự và tố tụng dân sự
3 Cơ quan công tác và địa chỉ Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tên phòng, ban, bộ môn Bộ môn Luật Dân sự
Điện thoại 0934438994
Fax  
 
II. Quá trình đào tạo
2.1. Đào tạo chuyên môn
Bậc đào tạo Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Khoa Luật ĐHQGHN Luật học 2005
Thạc sỹ Khoa Luật ĐHQGHN Luật Dân sự và tố tụng dân sự 2008
Tiến sỹ Đại học Southern Methodist, Dallas, Texas, Hoa Kỳ Luật học 2014
Tiến sĩ khoa học
Thực tập sinh KH
 
2.2. Các khóa đào tạo khác đã tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ
Khóa đào tạo Tên cơ sở đào tạo Lĩnh vực Năm cấp chứng chỉ, tốt nghiệp
Tin học ứng dụng cơ bản Viện Quốc tế Pháp ngữ Tin học 2019
Bồi dưỡng giảng viên chính Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Giáo dục 2019
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Giáo dục 2019
III. Quá trình Công tác
Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ
2005-2008 Khoa Luật ĐHQGHN nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Trợ lý Bộ môn
2008-nay Khoa Luật ĐHQGHN nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Giảng viên
3/2019-nay Khoa Luật ĐHQGHN nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
Ngoại ngữ Đọc Viết Nói
tiếng Anh D D D
5. Số học viên, nghiên cứu sinh đã hướng dẫn
Stt Họ và tên Cao học NCS Năm Ghi chú
HD chính HD phụ
1 Lê Thị Thanh Hà x 2017 Hoàn thành
2 Nguyễn Thị Hoài x 2018 Hoàn thành
3 Nguyễn Ngọc Ánh x 2018 Hoàn thành
4 Bùi Thu Hương x 2018 Hoàn thành
5 Mai Thanh Long x 2019 Hoàn thành
6 Trần Phương Khanh x 2019 Hoàn thành
7 Lường Văn Minh x 2019 Hoàn thành
8 Lê Thị Hòa x 2020 Hoàn thành
9 Đào Thị Hảo x 2020 Hoàn thành
10 Lê Trọng Dũng x 2021 Hoàn thành
6. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
6.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi
      - Luật sở hữu trí tuệ
      - Luật tố tụng dân sự
      - Luật dân sự, Luật kinh tế

 
6.2. Danh sách đề tài/ dự án nghiên cứu tham gia thực hiện
Stt Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ kinh phí Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài Ghi chú
1 Tố tụng dân sự so sánh với việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay Khoa Luật ĐHQGHN 2017-2018 Chủ trì Hoàn thành
2 Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt NamChính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam ĐHQGHN 2020-2022 Chủ nhiệm Đề tài Chưa nghiệm thu
3 Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam Viện Hàn lâm KHXHVN 2020-2022 Thành viên chính Chưa nghiệm thu
4 Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong luật tố tụng dân sự Việt Nam Khoa Luật ĐHQGHN 2009-2010 Chủ trì Hoàn thành
5 Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ theo thủ tục tố tụng dân sự ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Khoa Luật ĐHQGHN 2007-2008 Chủ trì Hoàn thành
6 Nghiên cứu những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện Luật giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) ĐHQGHN 2020-2022 Thành viên chính Chưa nghiệm thu
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ nhằm thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) ĐHQGHN 2018-2021 Thành viên chính Hoàn thành
8 Nguyên tắc thủ tục pháp lý chặt chẽ và vai trò bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Nafosted 2018-2020 Tham gia Đang thực hiện
9 Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ: Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý Nafosted 2017-2019 Tham gia Đang thực hiện
10 Cải cách pháp luật dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam ĐHQGHN 2018-2021 Thành viên chính Hoàn thành
11 Đồng bộ hóa luật tư trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay ĐHQGHN 2016-2018 Tham gia Hoàn thành
12 Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 2014-2016 Tham gia Hoàn thành
13 Thể chế hòa giải ở Việt Nam – Những vấn đề lịch sử và đương đại Nafosted 2012-2014 Chủ nhiệm đề tài nhánh HOàn thành
14 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2005 ĐHQGHN 2012-2014 Tham gia Hoàn thành
15 Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ các chỉ dẫn thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế ĐHQGHN 2011-2013 Tham gia Hoàn thành
16 Bảo vệ quyền con người bằng các quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự ĐHQGHN 2006-2008 Tham gia Hoàn thành
17 Pháp luật dân sự trong giai đoạn hiện nay ĐHQGHN 2006-2008 Tham gia Hoàn thành
 
6.3. Sách, giáo trình đã xuất bản
Stt Tên sách Tên tác giả - người kê khai Tên chủ biên, đồng chủ biên Nhà xuất bản Mã số đăng ký quốc tế (ISBN) Năm xuất bản Loại công trình Ghi chú
Sách, giáo trình xuất bản ở nước ngoài
Sách, giáo trình xuất bản ở trong nước
1 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam Nguyễn Bích Thảo Bùi Thị Thanh Hằng ĐHQGHN 978-6904-934-932-4 9/2014 Giáo trình 2014
2 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam Nguyễn Bích Thảo Nguyễn Bích Thảo Tư pháp 978-604-81-1379-7 12/2018 Sách chuyên khảo 2018
3 Giáo trình Tư duy pháp lý Nguyễn Bích Thảo Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh ĐHQGHN 978-604-300-580-6 2020 Giáo trình Hoàn thành
 
6.4 Bài viết trong kỷ yếu, tạp chí khoa học
Stt
Tên bài viết Tên các tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Mã số ISSN hoặc ISBN Số tạp chí Năm xuất bản Ghi chú
6.4.1. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus
6.4.2. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí quốc tế uy tín khác
6.4.3. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo/tạp chí quốc tế khác
6.4.4. Bài viết trong các kỷ yếu hội thảo, tạp chí khoa học trong nước
1 E-courts and Fair Trial Rights: International experience and prospects for Vietnam Bui Tien Dat, Nguyen Bich Thao, Tran Thi Trinh Journal of Legislative Studies 1859-2953 Issue 20 2021 Vietnamese
2 Improving the Draft Bill on amending several articles of the Law on Intellectual Property on liability of intermediary service providers in line with new generation free trade agreements Nguyen Bich Thao Journal of Legislative Studies 1859-2953 Issue 19 2021 Vietnamese
3 3. Liability of Internet Service Providers for online copyright infringements: International Experience and Recommendations for Vietnam Nguyễn Bích Thảo, Lê Hồng Linh, Khúc Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Quỳnh VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 37 No. 2 2021 English
4 International and American experience on registration of security rights in movable assets and implications for Vietnam Nguyen Bich Thao Journal of Democracy and Law 978-604-81-2352-9 Special Issue 2021 Vietnamese
5 Decree 21/2021/ND-CP from the perspective of international integration Nguyen Bich Thao Journal of Democracy and Law 978-604-81-2321-5 Special Issue 2021 Vietnamese
6 Regulating secured transactions involving movable assets from the experience of common law countries Nguyen Bich Thao Journal of Democracy and Law 978-604-81-1891-4 Special Issue 2020 Vietnamese
7 Improving The Draft Governmental Decree on Securing Performance of Obligations Nguyễn Bích Thảo, Đỗ Giang Nam Journal of Legislative Studies 1859-2953 Issue 11 2020 Vietnamese
8 Product liability law – From theory to practice in Vietnam Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Bích Thảo VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 36 No. 3 2020 Vietnamese
9 Rights of due process in civil procedure of some countries in the world and in Vietnam Nguyen Van Quan, Nguyen Bich Thao VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 36 Issue 1 2020 Vietnamese
10 Conflicts between copyright and freedom of speech Nguyen Bich Thao, Pham Ho Nam VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 35 No. 4 2019 Vietnamese
11 Impacts of the CPTPP on the Improvement of Vietnam’s Intellectual Property Law Nguyen Thi Que Anh, Nguyen Bich Thao VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 35 No. 3 2019 Vietnamese
12 Improving the Mechanism to Examine Judgment Debtor’s Ability to Satisfy Civil Judgments in Vietnam from International Experience Nguyen Bich Thao, Nguyen Thi Huong Giang VNU Journal of Science-Legal Studies 2588-1167 Vol. 34 No. 1 2018 Vietnamese
13 Improving Intellectual Property Law in the Context of Vietnam's Increased International Economic Integration and Participation in New Generation Free Trade Agreements Nguyen Bich Thao Journal of Legislative Studies 1859-2953 Issue 3 2017 Vietnamese
14 On the Secured Transactions Provisions in the Draft Revision of the Civil Code Nguyen Bich Thao Journal of Legislative Studies 1859-2953 Issue 22 2015 Vietnamese
 
6.5 Các giải thưởng KH&CN
Stt Tên công trình được giải thưởng Hình thức khen thưởng Tác giả, đồng tác giả được khen thưởng Năm khen thưởng Ghi chú
 
6.6. Các hoạt động KH&CN khác đang triển khai
 
Xác nhận của cơ quan Người khai
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Hà Nội, ngày 29  tháng 5  năm 2023  
Người khai
(Họ tên, chữ ký)